Rakennuttamispalvelut

  1. Suunnittelijoiden valinta
  2. Urakoitsijoiden kilpailuttaminen tarjouspyynnöillä
  3. Rakennuslupien hakeminen ja viranomaisneuvottelut
  4. Urakkasopimusten laadinta
  5. Rakennusprojektin valvonta